BIMIS FARM

iskusan tim

rasa svinja

BRIGA O KVALITETU

LOGISTIKA

stočna hrana

PREDNOSTI NAŠE FIRME

Primarni cilj proizvodnje na Bimisfarm je postizanje vrhunskih proizvodnih rezultata sa fokusom na održavanju visokog zdravstvenog statusa zapata.

PRODAJA GRLA

U cilju plasiranja kvalitetnog mesa na tržištu ulažemo velike napore u modernizaciju tehničko-tehnološke opreme. Proces proizvodnje ne obuhvata primenu pesticida, genetskih modifikacija, antibiotika, hormona i sl. Proizvodnjom upralja tim stručnjaka – veterinara sa dugogodišnjim iskustvom.

 

transport

Trenutni kapacitet farme je 800 krmača sa tendencijom proširenja i proces proizvodnje je zaokružen.Transport grla je strogo kontrolisan i unapred definisan prema pisanom planu. Pri utovaru se proveravaju onsovne specifikacije grla kako bi vozač raspolagao konkretnim i relevantnim informacijama u svakom trenutku. Velike napore ulažemo u minimizaciju stresa kod grla prilikom svakog transporta.

 

zakonske regulative

Poslujemo na domaćem tržištu sa tendencijom izvoza u zemlje CEFTA. Zdravlje, genetski potencijal, kvalitetna hrana i stručni kadar usklađeni su sa zakonski propisanim pravilima. Imamo uspostavljene stroge prakse upravljanja biosigurnosnim merama, uključujući i temeljno nadgledanje transporta stočne hrane i životinja

 

HRANA

Proizvodnja i prodaja stočne hrane prema unapred inplementiranom sistemu menadžmenta kvalitetom u skladu sa zakonskim zahtevima i regulativama. Posedujemo vrhunski tim stručnjaka koji redovno vrši kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Konstantno unapređenje proizvodnog sistema i modernizacija načina rada obezbeđuju visok kvalitet kranjih proizvoda.

 

NAšI PRASIĆI

Sarađujemo sa trenutno najboljom genetskom kućom na svetu, danskim Danbredom, u čijem smo sistemu i sa kojom imamo stalnu saradnju i monitoring. Sve u cilju održavanja visokog genetskog potencijala i proizvodnji kvalitetnih grla za sopstveni remont i tržište.

reč firme

U Bimisfarm - u verujemo da kvalitet započinje brigom. Dobrobit naših životinja nam je glavni prioritet i njihovo zdravlje je ključno za kvalitet naših proizvoda. Verujemo da dobrobit životinja i visokokvalitetna hrana idu ruku pod ruku i ponosimo se što se prema životinjama odnosimo pažljivo i s poštovanjem. Konstantno edukujemo i obučavamo zaposlene da pravilno vode računa o našim životinjama. Imamo uspostavljene stroge prakse upravljanja biosigurnosnim merama, uključujući i temeljno nadgledanje transporta stočne hrane i životinja. Sve ove mere su osmišljene sa ciljem da životinje ostanu zdrave što je ključ uspeha rada na farmi.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Šabački put bb, 22427 Hrtkovci, Republika Srbija

vladislav.visnjic@bimis.rs

064/868-9991

5 + 15 =